Opłaty

Składki

w Źródle

2018/19

I rata

do 21.09.18

II rata

do 15.01.19

III rata

do 15.04.19

 

 

Zespół

 podstawowy

 

186,00 zł

 

186,00 zł

 

186,00 zł

 

Mażoretki

85.00 zł

 

85.00 zł

 

85.00 zł

 

Akrobatyka

 

30 zł

 

30 zł

 

30 zł

 

Śpiew

 

20 zł

 

20 zł

 

20 zł

 

*  Jednorazowe „Wpisowe” do Źródła wynosi 20 zł     ,     

 *  2- gie dziecko płaci tylko 50 %,   kolejne za darmo

* W przypadku rezygnacji dziecka z zajęć

 opłata za każdy nie rozpoczęty

miesiąc  zostanie zwrócona za potwierdzeniem KW.

………………………………………………………………………

 

Opłaty gotówką u p. Aldony Krupa – Gawron

 

 lub na konto „ Źródła: 76 1560 1140 0000 9090 0028 9287

 

SKZR „ Źródło” ul. Wojska  Polskiego 14/1 

Comments are closed.